Jazykové kurzy - Jablonec nad Nisou Potřebujete se domluvit v zahraničí? Chtěli byste si zvýšit svou jistotu v zaměstnání? Rádi byste si ve škole zlepšili své jazykové znalosti? Nebo jen chcete oprášit, co jste kdysi uměli?

Jazykové kurzy ANGLIČTINA

[ ZAČÁTEČNÍCI | MÍRNĚ POKROČILÍSTŘEDNĚ POKROČILÍ | POKROČILÍ ]

ZAČÁTEČNÍCI

 • kurz je určen úplným začátečníkům bez předchozích znalostí
 • FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI - kurz je určen věčným začátečníkům, kteří se učí od začátku, jen v malinko svižnějším tempu
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY ELEMENTARY – učebnice & pracovní sešit, video a power pointové prezentace, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v anglickém jazyce
 • představování se, reakce na anglicky mluvící okolí, úvodní popovídání v jednoduché angličtině, konverzace např. seznamování, představení se, v restauraci, bydlení, denní režim a volný čas, dovolená
 • práce ve skupině, ve dvojicích i samostatně, ústní a písemná opakování po každé lekci, procvičování frází každodenního života
 • využítí tzv. Callanovy metody - efektivní konverzace, AVGS - audio vizuálně globálně strukturované výuky, podcastu a videoprezentací k daným tématům

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, od 6. lekce i v minulém čase, způsobové sloveso CAN
 • zájmena osobní, přivlastňovací, pádová
 • číslovky, určování času, dny, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků

Cíl výuky

 • shopnost pohotově zareagovat na anglický podmět z okolí, samostatně se vyjádřit k danému tématu např. seznamování se, představení se, nákup, restaurace, dovolená, pracovní prostředí
 • zvládnutí základních gramatických jevů v ústním i písmném projevu
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že anglicky dokonale neumíme
 • angličtina v každodenní praxi: internet, anglické výrazy používané v češtině, komunikace např. v obchodě, v kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]

MÍRNĚ POKROČILÍ

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy z kurzu pro začátečníky - podklady z učebnice HEADWAY ELEMENTARY (1.-7.lekce)
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY ELEMENTARY – učebnice & pracovní sešit, video a power pointové prezentace, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v anglickém jazyce
 • představování se, nezávazná konverzace - small talk, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech
 • na letišti a na nádraží
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • bydlení, denní režim a volný čas, počasí, úryvky z literárních žánrů

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, budoucím, v minulém a od 14. lekce v předpřítomném čase, způsobové sloveso CAN, SHOULD, MUST
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času
 • dny, datum, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, které vycházejí z  podkladů učebnice HEADWAY ELEMENTARY 1. – 14. lekce
 • využítí tzv. Callanovy metody - efektivní konverzace, AVGS - audio vizuálně globálně strukturované výuky, podcastu a videoprezentací k daným tématům
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit anglicky procvičovaná ve dvojicích i ve skupině
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]

STŘEDNĚ POKROČILÍ - konverzace

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice HEADWAY ELEMENTARY
 • je určen falešným mírně pokročilým, kteří se již v angličtině věnovali, jen možná nemají každodenní využití, ale rádi by angličtinu procvičovali a nezapomněli
 • gramaticky se věnuje angličtině od začátku, vychází z toho, že určité základy jazyka zájemce o kurz již má, je zaměřen na větší samostatnost a schopnost reagovat na zvolené téma
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE – učebnice & pracovní sešit, video a power pointové prezentace, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v anglickém jazyce
 • využítí tzv. Callanovy metody - efektivní konverzace, AVGS - audio vizuálně globálně strukturované výuky, podcastu a videoprezentací k daným tématům ze současného života kolem nás
 • představování se, small talk - nezávazná konverzace, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech, na letišti a na nádraží, cestování
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • bydlení, denní režim a volný čas, počasí
 • úryvky z literárních žánrů a texty z každodenního života, vtipy, novinky ze světa, z internetu, ...
 • video, internet, youtube, DVD ukázky dle dané tématiky

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, v minulém, v předpřítomném a v budoucím čase, způsobová slovesa CAN, WILL, SHOULD, MUST, WOULD
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času
 • dny, datum, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • gramatika HAVE & HAVE GOT, What… like?, LIKE DOING & WOULD LIKE TO DO

Cíl výuky

 • pohodová konverzace & zvládnutí základních gramatických jevů, které vycházejí z podkladů učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 1. – 6. lekce
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené, v každodenním životě, kde se anglické výrazy užívají stále více
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že v angličtině nejsme dokonalí

POKROČILÍ - konverzace

 • kurz probíhá s výukovým materiálem HEADWAY - INTERMEDIATE
 • kurz je zaměřen na konverzaci témat z každodenního života, gramatika je doprovodným jevem
 • výuka je pravidelně doplňována video - DVD materiálem zaměřeným na procvičení a porozumění dění z každodenního života
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY INTERMEDIATE – učebnice & pracovní sešit, video a power pointové prezentace, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v anglickém jazyce
 • využítí tzv. Callanovy metody - efektivní konverzace, AVGS - audio vizuálně globálně strukturované výuky, podcastu a videoprezentací k daným tématům
 • small talk, orientace na ulici a ve městě, konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech, na letišti a na nádraží
 • cestování, bydlení, denní režim a volný čas, počasí
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • úryvky z literárních žánrů a novin, texty z každodenního života, vtipy, novinky ze světa, z internetu, ...
 • o životním prostředí, o politice, vynálezech, mimozemských civilizacích a významných historických událostech
 • video - DVD materál, internet - dle potřeby a zájmu studentů

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, v minulém, v předpřítomném a v budoucím čase
 • způsobová slovesa CAN, WILL, SHOULD, MIGHT, MUST & HAVE TO
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času - dny, datumy, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • gramatika HAVE & HAVE GOT, What… like?, LIKE DOING & WOULD LIKE TO DO, USED TO
 • trpný rod, podmínkové věty s "IF…"

Cíl výuky

 • pohodová konverzace & zvládnutí základních gramatických jevů, které vycházejí z podkladů učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 1. – 6. lekce
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené, v každodenním životě, kde se anglické výrazy užívají stále více
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že v angličtině nejsme dokonalí
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]