Jazykové kurzy - Jablonec nad Nisou Potřebujete se domluvit v zahraničí? Chtěli byste si zvýšit svou jistotu v zaměstnání? Rádi byste si ve škole zlepšili své jazykové znalosti? Nebo jen chcete oprášit, co jste kdysi uměli?

Jazykové kurzy NĚMČINA

ZAČÁTEČNÍCIMÍRNĚ POKROČILÍPOKROČILÍ I.POKROČILÍ II. ]

ZAČÁTEČNÍCI

 • kurz je určen úplným začátečníkům bez předchozích znalostí
 • výukový materiál: učebnice SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1 – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází, prezentace k jednotlivým tématům

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v německém jazyce
 • představování se, bydlení, volný čas, denní režim,konverzace v restauraci
 • výuka 7 lekcí v učebnici, procvičování frází každodenního života

Gramatické jevy

 • skloňování podstatných jmen (1. a 4. pád), člen určitý a neurčitý
 • časování sloves v přítomném čase, slovesa se změnou kmenové hlásky, způsobová slovesa
 • rozkazovací způsob, slovesa s odlučitelnou předponou
 • přivlastňovací zájmena, číslovky, určování času (hodiny, dny, měsíce)
 • názvy zemí, některé předložky
 • číslovky

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, kterou budou účastníci kurzu schopni využít v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale ještě neumíte
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]

MÍRNĚ POKROČILÍ I.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy z kurzu pro začátečníky - podklady z učebnice SCHRITTE international neu 1
 • výukový materiál: učebnice SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 2 – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází, prezentace k aktuálním tématům

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v německém jazyce
 • představování se, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech
 • zdraví a nemoce, u lékaře
 • nákupy a dárky, psaní přání
 • bydlení, denní režim a volný čas, základní informace o německy mluvících zemí

Gramatické jevy

 • opakování všech gramatických jevů z kurzu pro začátečníky
 • skloňování podstatných jmen ve všech pádech, stupňování přídavných jmen
 • skloňování přivlastňovacích a osobních zájmen
 • minulý čas (perfektum)
 • vedlejší věty, některé spojky, časové údaje
 • předložky se 3., 4. a 3.+4. pádem

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, které vycházejí z  podkladů učebnice SCHRITTE international neu 1
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy ještě dokonale neumíte
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]

MÍRNĚ POKROČILÍ II.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice SCHRITTE international neu 2
 • je určen falešným mírně pokročilým, kteří se již v němčině věnovali
 • gramaticky se věnuje němčině od začátku, vychází z toho, že určité základy jazyka zájemce o kurz již má
 • výukový materiál: učebnice SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 3 – učebnice s pracovním sešitem v jedné knize, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází, prezentace k jednotlivým tématům

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v německém jazyce
 • seznámení, rodina, domácnost, jídlo, práce a zaměstnání, vzdělání, sport
 • bydlení, denní režim a volný čas
 • kultura, televize
 • svátky, oslavy, dárky

Gramatické jevy

 • průběžné opakování všech gramatických jevů z kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé
 • skloňování podstatných jmen, předložky
 • vedlejší věty (spojky weil, obwohl, wenn)
 • minulý čas způsobových sloves (préteritum), zvratná slovesa, slovesa a předložkové vazby, zájmenná příslovce
 • trpný rod, konjunktiv II. sollte, préterita, budoucí čas

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice Schritte international neu 2
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy ještě dokonale neumíte
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]

POKROČILÍ II./konverzace

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 4,5
 • kurz je zaměřen na konverzaci témat z každodenního života, gramatika je doprovodným jevem
 • výukový materiál: učebnice SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 6 – učebnice s pracovním sešitem v jedné knize, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází, důraz kladen na konverzaci, prezentace k jednotlivým tématům

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života
 • rodinné vztahy, zábava, kultura, zdraví a nemoci, počasí, každodenní činnosti, cestování
 • orientace na ulici a ve městě, konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech
 • bydlení, zaměstnání

Gramatické jevy

 • průběžné opakování gramatických jevů učebnice Schritte international neu  3,4,5
 • infinitiv s zu a bez zu, préteritum sloves a trpného rodu, um-zu
 • některé předložky se 2.pádem, 2 předměty ve větě,
 • trpný rod, Konjunktiv II
 • spojky (als, wenn, ob, damit, um-zu, bevor, während, podvojné spojky)
 • slovesa, podstatná a přídavná jména s vazbou

Cíl výuky

 • zvládnutí gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice Schritte international neu 3,4
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit německy, i když je jasné, že německy dokonale neumíme
 • němčina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru ]